bip.gov.pl
RSS
A A A K
www.mbpb.lodz.pl

Witamy na stronie ...

Biuletyn służy udostępnianiu informacji publicznej, której obowiązek publikowania nakłada na podmioty Ustawa z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. nr 112, poz. 1198) oraz Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 maja 2002 roku w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz.U. nr 67, poz. 619).
Biuletyn Informacji Miejskiej Biblioteki Publicznej w Łodzi im. Stanisława Czernika jest urzędowym publikatorem teleinformatycznym, złożonym z ujednoliconego systemu stron.

AktualnościOpublikował: Tomasz Rogula
Publikacja dnia: 16.03.2016
Podpisał: Tomasz Rogula
Dokument z dnia: 07.03.2016
Dokument oglądany razy: 7 565